اعضای تیم

مدیران ارشد شرکت ما

سعید قبادی بوسجین سعید قبادی بوسجین مدیرعامل
سعید قبادی بوسجین مدیرعامل متولد 1345_فارغ التحصیل رشته مدیریت اجرائی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت صنعتی_مدیر شعب سازمانی مدیر شعب منطقه 6 تهران_مدیر عامل شرکت تدبیرگران بهساز ملت بوده_مدیر عامل شرکت دی ایرانیان_مدرس بازاریابی در موسسه نور استان تهران Full Profile
محسن خوشنویسان محسن خوشنویسان عضو هیئت مدیره
محسن خوشنویسان عضو هیئت مدیره متولد 1350،ساکن تهران،فارغ التحصیل مهندسی سخت افزار کامپیوتر ،معاون اداره کل مدیریت و روابط عمومی بانک ملت و مجری شبکه آموزش سیما و رئیس هیئت مدیره شرکت ملت بازار Full Profile
شمس تبریزی شمس تبریزی نایب ریئس هیئت مدیره
شمس تبریزی نایب ریئس هیئت مدیره متولد 1349اصفهان_فارغ التحصیل رشته مدیریت علوم بانکی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد روابط عمومی_معاون تبلیغات روابط عمومی بانک ملت _سردبیر نشریه پرتو ملت Full Profile

تیم پشتیبانی شرکت ما

محمد حسین حیدر پور
محمد حسین حیدر پور مدیر بازاریابی متولد 1347 در استان گیلان_مدیر سابق مجموعه ورزش و جوانان و متخصص در امور مدیریت بازاریابی
ابراهیم خوش فرمان
ابراهیم خوش فرمان مدیر پروژه متولد استان کرمانشاه.متخصص تبلیغات در فضای دیجیتال و اجرای کمپین تبلیغاتی
مهدی نمکی
مهدی نمکی مدیر روابط عمومی متولد 1359 در استان تهران _کارشناس ارشد علوم ارتباطات (روابط عمومی)