تبلیغات محیطی

تبلیغات بیلبورد بانک ملت استان مازندران
آذر, ۱۳۹۷
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت مازندران
ادامه مطلب
بیلبورد بانک ملت استان گیلان
آبان, ۱۳۹۷
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت گیلان
ادامه مطلب
بیلبورد بانک ملت در استان خراسان رضوی
آبان, ۱۳۹۷
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت مشهد
ادامه مطلب
بیلبور بانک ملت استان اصفهان
آبان, ۱۳۹۷
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت اصفهان
ادامه مطلب
بیلبورد بانک ملت در استان شیراز
آبان, ۱۳۹۷
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت شیراز
ادامه مطلب
تبلیغات بیلبورد استان آذربایجان شرقی
مهر, ۱۳۹۷
 
نوع موضوع کمپین مشتری رنگ
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت طوسی متریال
ادامه مطلب