تبلیغات محیطی

تبلیغات بیلبورد بانک ملت استان مازندران
نوامبر, 2018
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت مازندران
ادامه مطلب
بیلبورد بانک ملت استان گیلان
نوامبر, 2018
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت گیلان
ادامه مطلب
بیلبورد بانک ملت در استان خراسان رضوی
نوامبر, 2018
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت مشهد
ادامه مطلب
بیلبور بانک ملت استان اصفهان
نوامبر, 2018
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت اصفهان
ادامه مطلب
بیلبورد بانک ملت در استان شیراز
نوامبر, 2018
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت شیراز
ادامه مطلب
تبلیغات بیلبورد استان آذربایجان شرقی
اکتبر, 2018
 
نوع موضوع کمپین مشتری رنگ
بیلبورد همراه پلاس در گذشته نمانید بانک ملت طوسی متریال
ادامه مطلب